Novinky

Projekt - KHK doprava

Reg. č.: CZ.1.04/1.1.06/52.00094

 

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byla zahájena realizace projektu „Další profesní vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů služeb v oblasti dopravy zaměřené na zvýšení  jejich kvalifikace a adaptability“.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Projekt řídí a koordinuje Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Česmad Bohemia je dodavatelem vzdělávacích aktivit.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality nabízených služeb zaměstnavatelů působících v oblasti dopravy v Královéhradeckém kraji, prostřednictvím zvyšování kvalifikace zaměstnanců a tím zvyšování udržitelnosti zaměstnání této cílové skupiny, vytváření podmínek pro zvyšování kvality a bezpečnosti v silniční přepravě a zároveň  zvyšování udržitelnosti a stability stávajících pracovních míst.

Přínosem projektu bude zkvalitnění nabízených činností a flexibilnější a efektivnější řízení firem působících v oblasti dopravy a dopravních systémů na všech úrovních a to díky zvyšování kvalifikace pracovníků působících v daných oborech. 

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu zaměstnanců členských firem v profesních skupinách: technická- servisní technici a diagnostici, výkonná- řidiči a manažerská – obecný management, HR management, THP.

Do projektu se zapojí minimálně 7 zaměstnavatelů a proškoleno bude 1032 zaměstnanců zúčastněných firem.
Z ESF a státního rozpočtu ČR jsou na tento projekt vyčleněny finanční prostředky ve výši 15 887 655 Kč.  Realizace projektu bude ukončena 31.12.2013.
V současné době probíhají plánovaná školení.

 

Dokument ke stažení

INTERNATIONAL TRANSPORT AND SPEDITION